Nejen jedinci, ale i firmy

Je třeba nezapomínat, že povinnost o zpracování PENBu není povinností jednotlivce, ale povinností vlastníka. Znamená to tedy nejen vlastníky soukromé osoby, podnikatele, ale i firmy, družstva vlastníků bytů, obce, které mají ve vlastnictví budovy, podléhající tomuto zákonu, ale stejně tak i státní správu apod. Dá se tedy říci, že zpracovávat se bude téměř každá budova v této zemi – některá dříve, některá později. I to je důvod, proč neodkládat tuto povinnost na poslední chvíli.

Ekonomie, ekologie

Povinnost zpracování průkazu budov je samozřejmě motivována více faktory, které jsou vzájemně těsně propojeny. Je zde samozřejmá snaha snížit energetické náklady na vytápění v zimě a chlazení, klimatizování v létě. To souvisí s úsporami energií a to zase zprostředkovaně s ekologií a spotřebováváním neobnovitelných zdrojů energie. Nikdo z nás nechce ani topit pánubohu do oken, ani platit za to vysoké finanční náklady. Takže PENB jako politikum v sobě skrývá současně i nesporný přínos pro majitele budov a bytů.