Pohádka

Byl jednou jeden zámek a v něm žil král. Ale nebyl to obyčejný zámek, na jeho stavbu byly použity pouze palety od tety. Ten král měl dvě dcery. Jedna dcera byla krásnější než druhá, až oči přecházeli, když se o ně ženichové ucházeli. Ty dcery krásné byly, avšak marnivé, když bylo ráno mrazivé, najednou obě oněměli. A co se jim to stalo? Inu, jak už to bývá, začarovala je zlá čarodějka Kazodřevka.

A jak to pokračovalo?

Jo, holka, nebýt marnivá, tak nejsi teď němá. Ale král moudrý byl, snadno si poradil. Vyhlásit dal, že kdo princezny zachrání, stane se král. Přišel jeden, druhý třetí, nikdo si však nevěděl rady. Poté přišli hnedle dva, v ruce štětce, nátěr dobrý. Jali se práce, až chlupy létaly a za chvíli malou, hotovo měli. Jako zázrakem, král se nestačil divit, princezny ústa svá otevřeli a hlasy jejich hned zámek rozezněli, konala se svatba, rovnou dvojitá, královna je ještě dojatá.